• חברות וארגונים
  • חקירות בינלאומיות
  • חקירות פרטיות
  • שרותים למשרדי עו''ד

Haim Pinhas Shogon
Haim Pinhas (aka Shogon), is a former senior police officer in Tel Aviv's Police Headquarters. His last position with the Israeli Police was Head of Detectives Division. During his service, he has solved numerous, complicated crime affairs. Over the last 20 years, he has led the 'Shogon Investigations' PI firm. 
more
Contact us
Slide right for verification...
שלח