פתרונות

איתור רכוש

במטרה לקבל תמונת מצב כלכלית עדכנית אודות ישות (יחיד ו/או חברה), כחלק ממאבק גירושין/ סכסוך בין יורשים / בקשות לעיקול נכסים של חייבים, עולה צורך לבצע איתור רכוש - חיפוש ממוקד אחר נדל"ן וכלי רכב שבבעלות הישות בארץ ובחו"ל.

במשרד 'שוגון חקירות' מועסקים מיטב החוקרים והמידענים המתמחים באיתור רכוש, גם במקרים סבוכים של רישום הרכוש על שם חברות "קש", עורכי דין בנאמנות ו "קופים". 

משרנו פועל בשיתוף פעולה הדדי עם משרדי חקירות מובילים ברחבי העולם, וכך באפשרותנו לספק
שירות מהיר ויעיל גם בחו"ל. 

בתום הפעילות מופק דו"ח המפרט את הממצאים, כמו גם אסמכתאות ומסמכים רלוונטיים.