פתרונות

בדיקות מהימנות לעובדים

הליך קבלת עובדים לעבודה במתקנים רגישים כולל בדיקת רקע אודות המועמדים. ככל שתתבצע בדיקה יסודית ונרחבת יותר, הסבירות להעסקת עובד בעל סיכון לארגון תפחת.

משרדנו מבצע בדיקות מהימנות למועמדים לעבודה הכוללים חקירות רקע סמויות, "ראיון קב"ט" פרונטאלי ובדיקות פוליגרף (בהתאם לדרישות הלקוח) ובסוף התהליך נמסרת המלצה בדבר העסקתו או אי העסקתו של מועמד.

בין הפרמטרים הנבחנים: רקע אישי, אימות השכלה / מקצוע, ניסיון מקצועי, בדיקת עבר פלילי, מעורבות בסמים/ הימורים/ אלימות, רמת חיים ורקע כלכלי.