פתרונות

חקירות כלכליות

תוך שילוב של ניתוח ממצאי חקירות שטח, איסוף נתונים כלכליים ופלט ממאגרי מידע, משרדנו מספק מידע מקיף ואמין שניתן בצורת דו"ח חקירה אודות יחיד או חברה ובו מפורטים, בין היתר:

 • מידע מקיף אודות היחיד / החברה
 • בעלות על חברות ועסקים בארץ ובחו"ל 
 • בעלות על נדל"ן בארץ ובחו"ל
 • איתנות כלכלית
 • בדיקת נאותות / Due Diligence
 • רמת חיים
 • עיסוק
 • כלי רכב
 • ביטוחים
 • משכנתאות
 • תיקים בהוצל"פ

החקירות הכלכליות מבוצעות על ידי משרדנו בהתאם למגבלות חוק החוקרים הפרטיים וניתן להציג את ממצאי החקירות בפני כל ערכאה חוקית.