פתרונות

בדיקות פוליגרף

במקרים מסוימים, בדיקת פוליגרף משמשת כלי עזר משמעותי שעשוי לסייע באימות/הפרכת גרסאות ובהתפתחות חקירות מורכבות.

במקומות עבודה רגישים מתבצעות בדיקות פוליגרף בשגרה- לצורך עמידה על רמת אמינותו ונאמנותו של מועמד לעבודה/עובד וככלי הרתעתי יעיל.

ממצאי הבדיקה אינם קבילים כראייה בבתי המשפט, אך לעיתים קרובות ממצאי הבדיקה וביצוע אימות פרונטאלי ע"י חוקר מיומן לאחר הבדיקה, מובילים למסירת הודאה ע"י נשוא החקירה.

משרדנו מספק שירותי פוליגרף בודדים ושגרתיים ובשימת דגש על בניית שאלות רלוונטיות מדויקות וממוקדות. הבדיקה כוללת תשאול יסודי של הנבדק טרם ביצוע הבדיקה ובמידת הצורך, אימות פרונטאלי לאחר ביצוע הבדיקה, בהתאם לממצאי הבדיקה.